IDEKO

Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu.

Projekt IDEKO s názvem "Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné nebo nepřiměřené chování účastníků silničního provozu" je pětiletý projekt, který je řešen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. v rámci bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 s označením VG20112015013. Projekt se zabývá silnicemi II. tříd na území Jihomoravského kraje v extravilánu. Tato kategorie představuje z pohledu dopravní nehodovosti společně se silnicemi I. tříd nejrizikovější kategorii pozemních komunikací v České republice.

Cílem projektu je vytvořit a aplikovat metodu identifikace kritických míst na silniční síti založenou na využití bezpečnostních modelů nehodovosti a porovnat její přesnost se stávajícími metodami používanými v ČR (zejména s identifikací nehodových lokalit pomocí softwaru INFOBESI). Výsledky budou dále porovnány s výstupy bezpečnostní inspekce, která bude provedena na celé analyzované síti silnic II. třídy v Jihomoravském kraji. Nejkritičtější místa (stanovené průnikem všech použitých metod) budou následně podrobena detailní analýze dopravních nehod za účelem identifikování spolupůsobících faktorů vzniku dopravních nehod z pohledu utváření pozemní komunikace. Následně budou navržena nízkonákladová nápravná opatření na odstranění či snížení vlivů těchto spolupůsobících faktorů.

Hlavní výsledky projektu:

 • Identifikace kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu 
  • Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 19. 12. 2012 pod č. j. 136/2012-520-TPV/1.
 • Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu
  • Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 6. 1. 2014 pod č. j. 138/2013-520-TPV/1.
 • Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti 
  • Metodika byla certifikována Ministerstvem dopravy v Praze dne 5. 12. 2014 pod č. j. 113/2014-710-VV/1.
Vedlejší výsledky projektu:
 • Specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Články v odborných periodikách
 • Články ve sborníku

Poskytovatel


Ministerstvo vnitra ČR

OP: VG20112015013

Ministerstvo vnitra ČR

Období realizace

Od: 1.1.2011
Do: 31.12.2015


Zodpovědný řešitel

Ing. Radim Striegler
radim.striegler@cdv.cz
+420 541 641 359
IDEKO (Oblastní stránky O37)


Ke stažení

M: Identifikace kritických míst na PK v extravilánu [PDF]
M: Řešení kritických míst na PK v extravilánu [PDF]
M: Multifaktorová analýza dopravní nehodovosti [PDF]