Interaktivní mapa představuje účinný nástroj pro identifikaci kritických míst na síti pozemních komunikacích s návrhy na jejich řešení (odstranění). Obsah této mapy je v souladu s projektem IDEKO, který je zaměřený na silnice II. třídy Jihomoravského kraje. Je možné jej však rozvíjet a rozšiřovat na další území ČR. Tento výsledek projektu prezentuje geometrické a provozní parametry silnic II. třídy a údaje o nehodovosti. Jsou zde zobrazena kritická a riziková místa a video-pasport pozemních komunikací.
 
Vrstvy při identifikaci kritických křižovatek:  
 • Priorita A - 10 %
 • Priorita B - 20 %
 • Priorita C - 30 %
Křižovatky byly definovány podle homogenních parametrů. Na základě modelování byly vybrány kritické křižovatky a zobrazeny v mapě podle velikosti bezpečnostního potenciálu (seřazené sestupně).
 
 Z celkového množství 204 křižovatek bylo vybráno nevyšších 10 % (20 křižovatek), 20 % ( 41 křižovatek) a 30 % (61 křižovatek). Tyto výběry se překrývají: 30 % výběr zahrnuje i 20 % a 10 % výběr. Jednotlivé výběry jsou odlišeny barevnou stupnicí od nejtmavší (10 %) po nejsvětlejší (30 %).
 
Vrstvy při identifikaci kritických úseků:  
 • Priorita A - 1 %
 • Priorita B - 3 %
 • Priorita C - 5 %
Zobrazení je podle velikosti bezpečnostního potenciálu (seřazené sestupně) byly vybrány kritické úseky, zobrazené v mapě. Úseky jsou definovány podle homogenních parametrů a délka většiny z nich je omezena na 250 m, která je vhodná  pro následnou analýzu přímo na místě.
 
Z celkového množství 3764 úseků bylo vybráno nevyšší 1 % (38 úseků), 3 % (113 úseků) a 5 % (188 úseků). Tyto výběry se překrývají: 5 % výběr zahrnuje i 3 % a 1 % výběr. Jednotlivé výběry jsou odlišeny barevnou stupnicí od nejtmavší (1 %) po nejsvětlejší (5 %).
 
Vrstvy při identifikaci rizikových úseků:  
Pořadí rizikových úseků:
 • (červené linie) 1 - 25
 • (oranžové linie) 26 - 50
 • (světle zelené linie) 51 - 75
 • (tmavě zelené linie) 76 - 100
Mapa zobrazuje rizikové úseky, identifikované na extravilánové síti silnic II. tříd Jihomoravského kraje. Jedná se o úseky silnic mezi obcemi (vymezené svislým dopravním značením „Obec“ a „Konec obce“).
 
Podle rizikovosti (seřazené sestupně) byly vybrány rizikové úseky, zobrazené v mapě. Z celkového počtu 380 úseků, bylo vybráno 100 nejrizikovějších úseků ve čtyřstupňové škále po 25 úsecích. Jednotlivé skupiny jsou barevně odlišeny. Rrizikové úseky jsou identifikované pomocí bezpečnostní inspekce ve fázi vymezení rozsahu a validované predikčním modele (zkráceně „EB metoda“).

Bezpečnostní inspekce - Rizika:
V mapě jsou zobrazena bezpečnostní rizika, která jsou rozdělena do 21 typů (dopravní značky, chodníky, kombinace výškového a směrového oblouku, krajnice, aj.). Tato rizika byla identifikována na základě bezpečnostní inspekce pomocí Inspekčního vozidla. Je možné zde vyhledávat rizika dle kraje, kategorie komunikace a jejího čísla. V tuto chvíli jsou rizika přístupná pouze na silnicích II. třídy Jihomoravského kraje. Což je v souladu s postupem řešení projektu IDEKO. Rozšíření mapy rizik je však možné. Bezpečnostní rizika jsou detailně popsána v certifikované metodice s názvem Řešení kritických míst na pozemních komunikacích v extravilánu. Pro tuto metodiku byl vytvořen podpůrný nástroj s názvem Katalog rizik a opatření extravilánových pozemních komunikacích (KARIO). V této aplikaci je možné vyhledávat různé typy bezpečnostních rizik a příslušných opatření.

Bezpečnostní inspekce - Úseky:
Mapa umožňuje náhled do záznamu videa z bezpečnostní inspekce pomocí Inspekčního vozidla. Uživatel si může zvolit komunikaci II. třídy v JMK a dle úseku nebo staničení může sledovat záznam inspekce a vyhledat tak bezpečnostní riziko, které je nutné řešeni vhodným opatřením. Videozáznam je doplněn charakteristikami komunikace: staničení (m), nadmořská výška (m. n. m.), podélný sklon (%), příčný sklon (%).

Předpokládaní uživatelé výsledku:
 • Policie ČR
 • Správci pozemních komunikací
 • Relevantní odbory státní a místní samosprávy
 • Odborná veřejnost

Případy užití:

 • vyhledání nebezpečných míst na komunikacích, kde je vhodné realizovat úpravy
 • identifikace bezpečnostního rizika s návrhem na opatření
 • možnost přímého náhledu na vybranou komunikaci pomocí videozáznamu inspekčního vozidla
 • systematické zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací
Specializované mapy s odborným obsahem