V této sekci je možné nahlédnout do diseminačních aktivit řešitelského týmu projektu IDEKO. Řešitelé se zaměřili především na šíření nabytých poznatků a zkušeností z VaV projektu v odborných periodikách. K nahlednutí jsou zde uvedeny celé články, nebo odkazy na sdělovací média:

Stanovisko Centra dopravního výzkumu, v.v.i. v tisku na téma: Identifikace kritických míst silniční sítě na Jižní Moravě - aplikace výzkumu v praxi

V roce 2016: V roce 2015: V roce 2014: V  roce 2013: V  roce 2012: V roce 2011: